NCB

Om NCB

Vi har fabrikasjonsavtale med NCB (Nordisk Copyright Bureau).

Det betyr at alle utgivelser som inneholder musikk skal registreres og godkjennes av NCB før trykking. 

Ved produksjoner hvor du selv er opphavsperson, vil dette bety ett gebyr på 700,- fra NCB. For å beregne en ca pris på avgift, kan du bruke denne kalkulatoren (Linke til kalkulator). 

Husk at NCB-logo skal være synlig på CD-label og cover (baksiden) som en bekreftelse på at det er søkt og innvilget godkjenning fra NCB.

Linker:

NCB Hjemmeside: http://www.ncb.dk/index.php

NCB Kalkulator: http://www.ncb.dk/index.php?page_id=4961